Sau 31, 2018

D kategorija: pagrindiniai ypatumai

Kategorijos:

D kategorijaD kategorija – tai automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Sėkmingai baigę visą mokymo kursą asmenys laiko transporto priemonių sandaros ir eksploatacijos bei keleivių vietinių ir tolimojo susisiekimo pervežimų dalykų kvalifikacinį egzaminą. Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimas. Mokymo institucijos išduotas pažymėjimas įrodo asmens profesinį pasirengimą dirbti autobusų vairuotoju ir pateikiamas darbdaviui kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Ši pirmo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti autobuso vairuotojo rengimo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir ne jaunesniems kaip 21 metų, kai jie turi ne trumpesnę kaip vienerių metų D1 arba C kategorijų automobilių vairavimo patirtį. Mokymo programos struktūra ir mokymo programą sudarančių dokumentų sąrašas bei formos atitinka darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus. Minimalus amžius nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

Besimokydami pagal šią programą asmenys įsisavina pagrindines žinias apie autobusų sandarą, konstrukcinius ypatumus, eksploatacines savybes, priežiūrą, variklio mechanizmus, veikimo principus, uždegimo, paleidimo sistemų, apšvietimo, transmisijos, važiuoklės, vairo, stabdžių sistemų sandarą, jų techninį aptarnavimą, galimus gedimus ir šalinimo būdus bei autobusų vairuotojų darbo ir poilsio rėžimą, dokumentaciją, žmonių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais taisykles.

Įsisavinę automobilių sandaros ir eksploatacijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo dalykus bei D kategorijos automobilių vairavimą, asmenys gauna įskaitas ir jiems išduodamas nustatytos formos liudijimas, kuris suteikia teisę laikyti valstybinius egzaminus D kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimui gauti.

Butų ūkis sparčiai naujinamas: nuo ko pradėti?

Kategorijos:

Butų renovacijaDidžioji dalis, netgi 78 proc. atnaujintų daugiabučių gyventojų savo namo renovacijos kokybę vertina labai gerai arba gerai. Tai parodė ne vienas atliktas tyrimas. Dabartinė renovacijos kokybės priežiūros ir kontrolės sistema užtikrina tinkamą daugiabučių atnaujinimo procesų kokybės valdymą, vis dėlto, ne visi ryžtasi modernizuoti savo gyvenamuosius namus, kadangi nusimato daug darbo ir nesupranta nuo ko reikėtų pradėti. Jeigu norite būti tikri, jog laikas ir finansiniai resursai būtų naudojami efektyviai, renovacijos procesas judėtų sklandžiai, svarbu ne tik tinkamai viską suderinti, bet ir atidžiai stebėti darbus, komunikuoti su specialistais, tartis su teisininkais, stebėti rangovų darbus, savalaikiai reikšti pastabas ir imtis priemonių pastebėtiems bei užfiksuotiems defektams pašalinti, tuomet butų ūkis bus laiku ir sėkmingai modernizuotas.

Visų pirma, administruojančios įmonės įgaliotas asmuo organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas, taip pat pateikiama informacija apie valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes. Susirinkime savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos, nutariama parengti namo atnaujinimo projektą bei surašomas susirinkimo protokolas. Tuomet patalpų savininkai, konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie parengia investicijų planą. Vėliau organizuojamas konkursas investicijų plano rangovui ar projektavimo įmonei atrinkti.

Išrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikiama informacija apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, apskaičiuojama preliminari jų kaina, sprendžiami ir analizuojami ir kiti susiję klausimai. Tada įvyksta antrasis namo savininkų susirinkimas: aptariamas investicijų planas, vėliau tvirtinamas. Pasirinkus banką kreditui gauti, jis įvertina gautus dokumentu ir patvirtina paraišką. Asmenys, dalyvaujantys daugiabučio atnaujinimo programoje, turi galimybę iš banko skolintis su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis visam kreditavimo laikotarpiui.