Darželiuose labai svarbu įgyvendinti visapusišką mokymo programą, kad ji būtų suderinta su vystymuisi tinkama praktika. Toks požiūris užtikrina, kad mažiems vaikams teikiamas ugdymo turinys ir veikla atitiktų jų amžių, pažintinius gebėjimus, socialinę-emocinę raidą. Sutelkdami dėmesį į vystymuisi tinkamas praktikas, darželiai gali sukurti ugdančią ir palaikančią aplinką, skatinančią optimalią kiekvieno vaiko mokymosi patirtį. Be to, norint veiksmingai pritaikyti mokymo metodus, labai svarbu įtraukti mokymo programą, kuri vystosi kartu su mūsų supratimu apie švietimą. – Vystymuisi tinkama praktika pritaiko mokymosi patirtį, kad ji atitiktų vaikų pažintinį, socialinį, emocinį ir fizinį vystymąsi. – Visapusiška ugdymo programa darželyje turi būti lanksti ir reaguoti į įvairius jaunųjų besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus.

Holistinis požiūris į mokymąsi yra dar vienas svarbus visapusiškos darželio ugdymo programos aspektas, tai yra vaikų vertinimas darželyje, pabrėžiantis kiekvieno vaiko unikalių savybių atpažinimo ir jo individualaus tobulėjimo skatinimo svarbą. Taikydami holistinę perspektyvą, darželiai gali sukurti mokymosi aplinką, kuri būtų tinkama visam vaikui ir apimtų pažintinius, emocinius, socialinius ir fizinius vystymosi aspektus. Toks požiūris skatina pedagogus apsvarstyti įvairių mokymosi sričių tarpusavio ryšį ir įvairios mokymosi patirties integravimą, siekiant palaikyti bendrą vaikų augimą ir gerovę. – Holistinis ugdymas orientuotas į viso vaiko ugdymą, įskaitant jo intelektualinį, emocinį, socialinį ir fizinį vystymąsi. – Vaikų darželių mokymo programose, kuriose taikomas holistinis požiūris, pirmenybė teikiama individualizuotai mokymosi patirčiai ir pripažįstama tarpusavyje susijusių mokymosi sričių svarba.

Tyrinėjimo ir kūrybiškumo skatinimas yra pagrindinė visapusiškos darželio mokymo programos sudedamoji dalis, nes ji skatina vaikų smalsumą, vaizduotę ir kritinio mąstymo įgūdžius. Suteikdami vaikams galimybes tyrinėti, eksperimentuoti ir užsiimti kūrybine veikla, darželiai gali ugdyti meilę mokymuisi ir skatinti nuostabos bei atradimų jausmą. Kuriant aplinką, palaikančią tyrinėjimą ir kūrybiškumą, reikia įtraukti tokius elementus kaip praktinė veikla, neribota medžiaga ir vaikams skirto žaidimo galimybės. – Vaikų darželio ugdymo programos, kuriose pirmenybė teikiama tyrinėjimui ir kūrybiškumui, ugdo natūralų vaikų smalsumą ir problemų sprendimo įgūdžius. – Kūrybiškumo skatinimas darželyje ugdo meilę mokymuisi, skatina kritinį mąstymą, stiprina vaikų pažinimo raidą.

Kalbos ir raštingumo ugdymas vaidina lemiamą vaidmenį veiksmingoje darželio mokymo programoje, nes tai yra būsimos akademinės sėkmės pagrindas. Vaikų darželių programose dažnai integruojami įvairūs kalbiniai užsiėmimai, padedantys ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, lavinti žodyną ir ankstyvą skaitymo gebėjimą. Lietuvos darželiuose prioritetas teikiamas integruotam kalbinio ugdymo modeliui, akcentuojant kalbos mokymosi ir raštingumo įgūdžių svarbą. Panardindami vaikus į daug kalbų turinčią aplinką pasakodami, skaitydami ir interaktyvius kalbinius žaidimus, pedagogai nuo pat mažens gali ugdyti meilę kalbų mokymuisi ir raštingumui. – Kalbos turiningos veiklos apima pasakojimus, skaitymą ir interaktyvius kalbos žaidimus. – Kalbos įsisavinimo ir raštingumo įgūdžių akcentavimas Lietuvos darželiuose. Daugiau skaitykite http://vaikas123.lt/category/vaiko-mokymas/.