Kalbant apie įmonės grandžių valdymą, daugeliui įmonių tai yra nemažas galvos skausmas, įpareigojantis nuolat sekti ir organizuoti visų procesų vykdymą. O jeigu tai yra gamybinė įmonė, tuomet tokios įmonės grandžių valdymo procesai yra kur kas sudėtingesni.

Gamybinės įmonės procesai yra susiję ne tik su pačia gamybos veikla, tačiau ir kontrolės, terminų, kainos ir gaminių specifikacijos sistema. Tam, kad gamybos įmonė laiku ir tinkamai įvykdytų savo klientų užsakymus, privalo absoliučiai užtikrinti visų proceso grandžių nepertraukiamą darbą. Tame tarpe būtinas pasiruošimas ir nenumatytiems trikdžiams, žaliavų užtikrinimas ir kita.

Trumpiau tariant, gamybinės įmonės veikla prasideda kliento užklausa arba konkrečiu užsakymu, tačiau ties produkcijos pagaminimu procesas anaiptol nesibaigia. Visai tai, žinoma, keliasi ir įmonės buhalterinę, sandėlio bei kitą pagal poreikius naudojamą apskaitą. Ir tai kiekvienoje grandyje reikalauja atskiro valdymo, kuris galiausiai privalo būti apjungtas į bendrą sistemą.

Tam, kad įmonės grandžių valdymas būtų efektyvus ir patogus, įmonės naudoja inovatyvias technologijas, padedančias to pasiekti. Ir tai gali būti gamybos valdymo sistema, kuri apima visus procesus, bet kokią gamybą vykdančioje įmonėje. Ji leidžia turėti vientisą valdymo ir planavimo procesą, nepriklausomai nuo įmonės dydžio ir veiklos srities.

Tik naudodamasi šiuolaikinėmis technologijomis įmonė gali įgyti pranašumą prieš konkurentus. Tai iš tiesų padidina įmonės veiklos efektyvumą ir sumažina laiko bei pinigų sąnaudas. Be to, sistema užtikrina įmonės žaliavų srautus – jų planavimą ir tiekimą realiuoju laiku.

Gamybos valdymą perkėlus į vientisą sistemą, visus duomenis pakanka suvesti vienoje iš atitinkamų sričių ir jie automatiškai patenka į visas kita susijusias grandis. O reaguojant į rinkos pokyčius ir poreikių pasikeitimus, sistemos atnaujinimai ir plėtiniai atliekami nuotoliniu būdu.