Vaikų darželiai

Ko gali išmokinti piešimas vaiką darželyje?

Kategorijos:

Piešimas padeda vaikams išreikšti savo emocijas, nes vaikai ne visada moka išreikšti savo jausmus žodžiais. Kartu su emocijų išraiška vaikams suteikiama galimybė piešti iš savo vaizduotės ir parodyti piešinį draugams ir šeimos nariams.

Darželis nuo 1 metų – ko gali išmokyti vaiką tokia veikla kaip piešimas?

 • Piešimas padeda vaikams ugdyti problemų sprendimo įgūdžius

Kai vaikai pradeda piešti sudėtingesnes formas ir objektus, jiems reikia spręsti problemas, pavyzdžiui, „kokią spalvą čia naudoti?“, „kaip sujungti šias kūno dalis?“ arba „kaip nupiešti šunį?“. Atsakydami į šiuos klausimus vaikai galės planuoti savo piešinius, pavyzdžiui, objekto vietą ir pozą, ir suformuos problemų sprendimo įgūdžių pagrindus, kurie jiems bus naudingi mokykloje. Kad palengvintumėte šį mąstymą, galite suteikti vaikui galimybę rinktis piešimo priemones, pavyzdžiui, spalvotus pieštukus ar popierių.

 • Piešimas padeda vaikams tobulinti smulkiąją motoriką ir rankų bei akių koordinaciją

Smulkioji motorika – tai specializuoti judesiai, kuriuos atliekant naudojami riešai, pirštai ir plaštakos. Piešimas padeda juos lavinti, nes vaikai turi laikyti rašymo priemones ir jomis manipuliuoti. Be to, piešiant iš karto gaunamas vizualus grįžtamasis ryšys, leidžiantis vaikui tobulinti techniką, kad pasiektų norimą rezultatą.

Piešimas padeda vaikams pagerinti rankų ir akių koordinaciją. Jis suteikia jiems galimybę kurti ryšius tarp to, ką jie mato ir daro. Daugiau informacijos: http://vaikas123.lt/category/vaiko-mokymas/.

 • Piešimas padeda vaikams ugdyti prieš rašymą lavinamus įgūdžius

Rašymas reikalauja ne tik smulkiosios motorikos ir rankos-akies koordinacijos įgūdžių, bet ir dar keleto dalykų, pavyzdžiui:

 • pirštų, rankų, plaštakų ir pečių jėgos;
 • pieštuko laikymo;
 • vaizdų aiškinimo ir įprasminimo;
 • dominuojančios rankos veiklos.

Piešimas suteikia vaikams galimybę eksperimentuoti su pieštuko laikymu ir nustatyti dominuojančią ranką prieš pradedant mokytis rašyti.

Kaip galite paskatinti vaiką piešti?

 • pasirūpinkite piešimo reikmenimis ir tuo, kad jie būtų lengvai prieinami;
 • pieškite kartu su vaiku ir parodykite, kad ir jūs mėgstate piešti;
 • skatinkite vaiką rodydami susidomėjimą tuo, ką jis piešia. Komentuokite linijas, formas ar spalvas ir paklauskite, kodėl jis taip padarė;
 • paklauskite, ką jis ketina piešti toliau. Tai paskatins jūsų vaiką į savo darbus įtraukti daugiau detalių;
 • venkite kontroliuoti, ką jis piešia. Leiskite mažyliui laisvai piešti tai, ką jis nori.

Kaip pripratinti vaiką prie darželio?

Kategorijos:

Vaiko supažindinimas su darželio sąvoka yra labai svarbus pirmasis žingsnis ruošiant jį šiai naujai aplinkai. Tėvai gali pradėti kalbėdami su vaiku apie tai, kas yra darželis, paaiškindami, kad tai vieta, kur jie galės mokytis, žaisti, susirasti naujų draugų. Amžiui tinkamos kalbos vartojimas ir teigiamas pastiprinimas gali padėti sumažinti baimes ar netikrumą, kuriuos vaikas gali turėti pradėdamas lankyti darželį. Be to, tėvai gali kartu skaityti knygas ar žiūrėti vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojama darželio aplinka, kad supažindintų vaiką su mintimi eiti į mokyklą. Švelniai ir drąsindami supažindindami su darželio koncepcija, tėvai gali padėti sukurti teigiamą pagrindą savo vaiko perėjimui į šį naują gyvenimo etapą.

Kaip pripratinti vaiką prie darželio, tai kiekvieno tėvo rūpestis. Vaiko rutinos ir tvarkaraščio nustatymas gali atlikti svarbų vaidmenį palengvinant jo perėjimą į darželį. Vaikai džiaugiasi nuspėjamumu ir struktūra, todėl sukūrę kasdienę rutiną, kuri imituoja grafiką, kurio jie laikysis darželyje, gali padėti jiems jaustis patogiau ir geriau. Ši rutina gali apimti: – Pabusti ir eiti miegoti pastoviu laiku – Nustačius valgymo laiką – Užsiimkite tokia veikla kaip žaidimo laikas, mokymosi laikas ir ramybės laikas – Praktikuoti savipagalbos įgūdžius, pavyzdžiui, apsirengti ir susitvarkyti Sukūrę įprastą rutiną, vaikai gali išsiugdyti saugumo ir stabilumo jausmą, o tai gali būti ypač paguoda, kai jie naršo po darželyje jų laukiančius naujus potyrius.

Bendravimas ir savarankiškumo ugdymas yra esminiai vaiko ruošimo darželiui aspektai. Vaiko galimybių bendrauti su bendraamžiais skatinimas per žaidimų pasimatymus, lankymąsi žaidimų aikštelėse ar grupinę veiklą gali padėti ugdyti socialinius įgūdžius ir tapti patogiau socialinėje aplinkoje. Savarankiškumo ugdymas atliekant kasdienes užduotis, pavyzdžiui, apsirengiant, padedant žaislus ir priimant paprastus sprendimus, gali įkvėpti pasitikėjimo ir paruošti juos savarankiškam darželio pobūdžiui. Tėvai taip pat gali pabrėžti, kaip svarbu, kai reikia, prašyti pagalbos ir atvirai reikšti savo emocijas. Puoselėdami vaikų socializaciją ir savarankiškumą, tėvai gali palaikyti jų pasirengimą eiti į darželį ir padėti jiems lengviau bei užtikrinčiau orientuotis šioje naujoje aplinkoje.

Sklandus perėjimas į darželį

Viena iš pagrindinių strategijų pratinant vaiką prie darželio yra pažintis su darželio aplinka. Tai gali apimti vaiką nuvežti į darželį iki oficialios pradžios datos, supažindinti su būsima mokytoja ir leisti apžiūrėti apylinkes. Sukūrus pažįstamumo ir komforto jausmą naujoje aplinkoje, vaikas jausis lengviau ir mažiau jaudinsis pradėdamas darželį. Be to, užsiėmimas šalia darželio, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas po teritoriją, gali padėti vaikui palaipsniui prisitaikyti prie naujos aplinkos. Susipažinimas sukuria komfortą, o pamažu išvesdami vaiką į darželio aplinką, tėvai gali padėti palengvinti perėjimo procesą.

Bendravimo skatinimas ir galimybių vaikui reikšti emocijas suteikimas yra esminės sudedamosios dalys, padedančios vaikui priprasti prie darželio. Efektyvus bendravimas gali padėti vaikui jaustis išgirstas, suprastas ir palaikomas šiuo reikšmingu pereinamuoju laikotarpiu. Tėvai gali užmegzti atvirus pokalbius su savo vaiku apie darželį, aptarti jiems rūpimus klausimus ar baimes ir pasiūlyti patikinimą bei patarimus. Sukurdami saugią erdvę vaikui išreikšti savo emocijas, tėvai gali padėti jam sukurti sveikus įveikos mechanizmus ir jaustis labiau pasitikinčiais artėjančiais pokyčiais. Atviro bendravimo ir emocinės raiškos skatinimas gali paskatinti stiprų tėvų ir vaikų ryšį ir suteikti vaikui reikiamą paramą, kad jis galėtų įveikti perėjimo į darželį iššūkius.

Pereinamuoju į darželį laikotarpiu, norint padėti vaikui sklandžiai adaptuotis, labai svarbu suteikti pasitikėjimo ir nuoseklios paramos. Tėvai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį teikdami emocinę paramą, padrąsinimą ir nuraminimą savo vaikui, kai jie naršo šią naują patirtį. Labai svarbu, kad tėvai perteiktų pasitikėjimą savo vaiko gebėjimu prisitaikyti prie darželio ir išlikti pozityvūs bei palaikantys per visą pereinamąjį procesą. Darželio darbuotojai taip pat gali prisidėti prie sklandaus perėjimo, vadovaudamiesi konkrečiomis gairėmis, pavyzdžiui, supažindindami vaiką su darželio aplinka ir ugdydami pasitikėjimą vaiku. Kurdami palankią ir globojančią aplinką tiek namuose, tiek darželyje, tėvai ir pedagogai gali padėti vaikui jaustis saugiam, vertinamam ir pasiruošusiam priimti šį naują gyvenimo skyrių.

Mokymo programos vaikų darželyje

Kategorijos:

Darželiuose labai svarbu įgyvendinti visapusišką mokymo programą, kad ji būtų suderinta su vystymuisi tinkama praktika. Toks požiūris užtikrina, kad mažiems vaikams teikiamas ugdymo turinys ir veikla atitiktų jų amžių, pažintinius gebėjimus, socialinę-emocinę raidą. Sutelkdami dėmesį į vystymuisi tinkamas praktikas, darželiai gali sukurti ugdančią ir palaikančią aplinką, skatinančią optimalią kiekvieno vaiko mokymosi patirtį. Be to, norint veiksmingai pritaikyti mokymo metodus, labai svarbu įtraukti mokymo programą, kuri vystosi kartu su mūsų supratimu apie švietimą. – Vystymuisi tinkama praktika pritaiko mokymosi patirtį, kad ji atitiktų vaikų pažintinį, socialinį, emocinį ir fizinį vystymąsi. – Visapusiška ugdymo programa darželyje turi būti lanksti ir reaguoti į įvairius jaunųjų besimokančiųjų poreikius ir gebėjimus.

Holistinis požiūris į mokymąsi yra dar vienas svarbus visapusiškos darželio ugdymo programos aspektas, tai yra vaikų vertinimas darželyje, pabrėžiantis kiekvieno vaiko unikalių savybių atpažinimo ir jo individualaus tobulėjimo skatinimo svarbą. Taikydami holistinę perspektyvą, darželiai gali sukurti mokymosi aplinką, kuri būtų tinkama visam vaikui ir apimtų pažintinius, emocinius, socialinius ir fizinius vystymosi aspektus. Toks požiūris skatina pedagogus apsvarstyti įvairių mokymosi sričių tarpusavio ryšį ir įvairios mokymosi patirties integravimą, siekiant palaikyti bendrą vaikų augimą ir gerovę. – Holistinis ugdymas orientuotas į viso vaiko ugdymą, įskaitant jo intelektualinį, emocinį, socialinį ir fizinį vystymąsi. – Vaikų darželių mokymo programose, kuriose taikomas holistinis požiūris, pirmenybė teikiama individualizuotai mokymosi patirčiai ir pripažįstama tarpusavyje susijusių mokymosi sričių svarba.

Tyrinėjimo ir kūrybiškumo skatinimas yra pagrindinė visapusiškos darželio mokymo programos sudedamoji dalis, nes ji skatina vaikų smalsumą, vaizduotę ir kritinio mąstymo įgūdžius. Suteikdami vaikams galimybes tyrinėti, eksperimentuoti ir užsiimti kūrybine veikla, darželiai gali ugdyti meilę mokymuisi ir skatinti nuostabos bei atradimų jausmą. Kuriant aplinką, palaikančią tyrinėjimą ir kūrybiškumą, reikia įtraukti tokius elementus kaip praktinė veikla, neribota medžiaga ir vaikams skirto žaidimo galimybės. – Vaikų darželio ugdymo programos, kuriose pirmenybė teikiama tyrinėjimui ir kūrybiškumui, ugdo natūralų vaikų smalsumą ir problemų sprendimo įgūdžius. – Kūrybiškumo skatinimas darželyje ugdo meilę mokymuisi, skatina kritinį mąstymą, stiprina vaikų pažinimo raidą.

Kalbos ir raštingumo ugdymas vaidina lemiamą vaidmenį veiksmingoje darželio mokymo programoje, nes tai yra būsimos akademinės sėkmės pagrindas. Vaikų darželių programose dažnai integruojami įvairūs kalbiniai užsiėmimai, padedantys ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, lavinti žodyną ir ankstyvą skaitymo gebėjimą. Lietuvos darželiuose prioritetas teikiamas integruotam kalbinio ugdymo modeliui, akcentuojant kalbos mokymosi ir raštingumo įgūdžių svarbą. Panardindami vaikus į daug kalbų turinčią aplinką pasakodami, skaitydami ir interaktyvius kalbinius žaidimus, pedagogai nuo pat mažens gali ugdyti meilę kalbų mokymuisi ir raštingumui. – Kalbos turiningos veiklos apima pasakojimus, skaitymą ir interaktyvius kalbos žaidimus. – Kalbos įsisavinimo ir raštingumo įgūdžių akcentavimas Lietuvos darželiuose. Daugiau skaitykite http://vaikas123.lt/category/vaiko-mokymas/.

Privatūs vaikų darželiai – apie esminius jų privalumus

Kategorijos:

vaiku darzeliaiYra pakankamai nemažai žmonių, kurie kritikuoja privačius vaikų darželius, ką dažniausiai lemia pakankamai didelės jų kainos. Ne, to nepaneigsime – norint naudotis privačių vaikų darželių paslaugomis dažniausiai tam teks paskirti pakankamai nemažai lėšų. Bet tai yra vienintelis jų neigiamas aspektas, kurį užgožia daugybė privalumų.

Aukštesnė teikiamų paslaugų kokybė
Veikiausiai esminis privačių darželių privalumas prieš valstybinius yra visapusiškai aukštesnė jų teikiamų paslaugų kokybė, kuri atsispindi praktiškai visose darželio teikiamų paslaugų srityse. Maistas privačiuose vaikų darželiuose dažniausiai išsiskiria didesne įvairove bei geresne kokybe, ką neabejotinai garantuoja didesnės lėšos, kurias darželis gali skirti jo ruošimui. read more →

Lietuvos miestai, išsiskiriantys geriausia vaikų darželių padėtimi

Kategorijos:

vaikų darželiai vilniujeVaikų nudarželiai yra tai, su kuo vie ar kitu savo gyvenimo tarpsniu susiduria daugelis žmonių. Būtent dėl to, tai yra pakankamai reikšmingas dalykas, renkantis miestą, su kuriuo šeima sies savo gyvenimą. Apie tuos Lietuvos miestus, kuriems šis aspektas priduoda daugiausiai pliusų, šiandien ir kalbėsime, kadangi jie išsiskiria geriausia vaikų darželių padėtimi visoje šalyje.

Vilnius
Vilnius, pagal šį aspektą, yra neabejotinas ir vienareikšmis lyderis, ką nulemia išskirtinai gera Vilniaus miesto ekonominė situacija. read more →

Vaikų darželiai padeda asmenybės formavimuisi

Kategorijos:

vaikų darželiaiVaikų darželiai – tai vieta, kurioje vaikas praleidžia pakankamai daug savo laiko per keletą vienų iš pirmųjų savo gyvenimo metų. Būtent dėl to, vaikų darželiai daro pakankamai nemažą įtaką vaiko asmenybės formavimuisi. Apie esminius charakterio bruožus, kuriuos padeda formuoti vaikų darželiai, šiandien ir kalbėsime.

Socialiniai įgūdžiai
Vaikų darželius galime drąsiai vadinti ta vieta, kurioje pradeda formuotis kiekvieno vaiko socialiniai įgūdžiai. Taip yra dėl to, nes iki pradedant lankyti darželį vaiko socialinis žmonių ratas yra pakankamai nedidelis – dažniausiai jo esmę sudaro vos keletas žmonių, kaip abu tėvai bei potencialiai turimi broliai arba seserys. read more →