D kategorijaD kategorija – tai automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Sėkmingai baigę visą mokymo kursą asmenys laiko transporto priemonių sandaros ir eksploatacijos bei keleivių vietinių ir tolimojo susisiekimo pervežimų dalykų kvalifikacinį egzaminą. Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos pirmo lygio kvalifikacijos pažymėjimas. Mokymo institucijos išduotas pažymėjimas įrodo asmens profesinį pasirengimą dirbti autobusų vairuotoju ir pateikiamas darbdaviui kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Ši pirmo lygio profesinę kvalifikaciją suteikianti autobuso vairuotojo rengimo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir ne jaunesniems kaip 21 metų, kai jie turi ne trumpesnę kaip vienerių metų D1 arba C kategorijų automobilių vairavimo patirtį. Mokymo programos struktūra ir mokymo programą sudarančių dokumentų sąrašas bei formos atitinka darbo rinkos profesinio mokymo programų bendruosius reikalavimus. Minimalus amžius nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

Besimokydami pagal šią programą asmenys įsisavina pagrindines žinias apie autobusų sandarą, konstrukcinius ypatumus, eksploatacines savybes, priežiūrą, variklio mechanizmus, veikimo principus, uždegimo, paleidimo sistemų, apšvietimo, transmisijos, važiuoklės, vairo, stabdžių sistemų sandarą, jų techninį aptarnavimą, galimus gedimus ir šalinimo būdus bei autobusų vairuotojų darbo ir poilsio rėžimą, dokumentaciją, žmonių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais taisykles.

Įsisavinę automobilių sandaros ir eksploatacijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo dalykus bei D kategorijos automobilių vairavimą, asmenys gauna įskaitas ir jiems išduodamas nustatytos formos liudijimas, kuris suteikia teisę laikyti valstybinius egzaminus D kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimui gauti.