verslo finansavimasVerslas šiandieniniame pasaulyje tampas vis agresyvesnis, didėja konkurencija, sunkiau tampa įsitvirtinti pradedantiesiems. Versliems, talentingiems, turintiems daug idėjų ar projektų žmonėms, pagrindinė pagalba yra verslo finansavimas. Ši galimybė suteikia nemenką šansą gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Europos Sąjungos investicijos, 2014 m.- 2020 m. laikotarpiu, numatytos skirti šioms prioritetinėms verslo sritims:
1.    inovacijoms, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (326,1 mld. Eur);
2.    smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumui skatinti (531,5 mln. Eur);
3.    žmogiškųjų išteklių konkurencingumui vystyti (106,9 mln. Eur);
4.    pradedantiesiems verslininkams (dirbantiems sau) (40,5 mln.Eur);
5.    pramoninių įmonių energetiniam efektyvumui gerinti (25,2 mln. Eur).

Lėšų skirstymą, iš tiesų, reglamentuoja gana griežtos taisyklės. Siekiama, jog finansavimas būtų naudojamas tik vadovaujantis skaidrumo principu. Skirtas lėšas dažniausiai administruoja (skirsto) penki stambiausieji Europos Sąjungos fondai (struktūriniai ir investiciniai):
1.    Europos socialinis fondas, atsakingas už socialinį įtraukiamumą bei gerą valdymą;
2.    Europos regioninės plėtros fondas, kuris valdo miestų ir regionų plėtrą;
3.    Sanglaudos fondas, skirtas kontroliuoti mažiau išsivysčiusių regionų ekonominę konvergenciją;
4.    Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondas;
5.    Europos žemės ūkio fondas, skirtas kaimo plėtrai.

Nedidelėms įmonėms Europos Sąjunga paramą teikia skirdama subsidijas su galimybe gauti paskolas (tam tikrais atvejais ir garantijas). Finansavimas gali būti tiesioginis (skiriant subsidijas) ir netiesioginis (bendradarbiaujant su tarpininkais). Parama skiriama, taipogi,  ir konkretiems projektams.

Numatytasis finansavimas suteikia daug galimybių smulkiesiems verslininkams, norintiems plėsti savo verslą. Nepamirštama ir tų, kurie dar tik bando pradėti kurti nuosavo verslo industriją. Kitaip tariant, žengia pirmuosius žingsnius sėkmės link.