Butų renovacijaDidžioji dalis, netgi 78 proc. atnaujintų daugiabučių gyventojų savo namo renovacijos kokybę vertina labai gerai arba gerai. Tai parodė ne vienas atliktas tyrimas. Dabartinė renovacijos kokybės priežiūros ir kontrolės sistema užtikrina tinkamą daugiabučių atnaujinimo procesų kokybės valdymą, vis dėlto, ne visi ryžtasi modernizuoti savo gyvenamuosius namus, kadangi nusimato daug darbo ir nesupranta nuo ko reikėtų pradėti. Jeigu norite būti tikri, jog laikas ir finansiniai resursai būtų naudojami efektyviai, renovacijos procesas judėtų sklandžiai, svarbu ne tik tinkamai viską suderinti, bet ir atidžiai stebėti darbus, komunikuoti su specialistais, tartis su teisininkais, stebėti rangovų darbus, savalaikiai reikšti pastabas ir imtis priemonių pastebėtiems bei užfiksuotiems defektams pašalinti, tuomet butų ūkis bus laiku ir sėkmingai modernizuotas.

Visų pirma, administruojančios įmonės įgaliotas asmuo organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas, taip pat pateikiama informacija apie valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes. Susirinkime savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos, nutariama parengti namo atnaujinimo projektą bei surašomas susirinkimo protokolas. Tuomet patalpų savininkai, konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie parengia investicijų planą. Vėliau organizuojamas konkursas investicijų plano rangovui ar projektavimo įmonei atrinkti.

Išrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikiama informacija apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, apskaičiuojama preliminari jų kaina, sprendžiami ir analizuojami ir kiti susiję klausimai. Tada įvyksta antrasis namo savininkų susirinkimas: aptariamas investicijų planas, vėliau tvirtinamas. Pasirinkus banką kreditui gauti, jis įvertina gautus dokumentu ir patvirtina paraišką. Asmenys, dalyvaujantys daugiabučio atnaujinimo programoje, turi galimybę iš banko skolintis su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis visam kreditavimo laikotarpiui.